30 tháng 7, 2014

9 lần vỡ ống Sông Đà, truy cứu Conaconax là lệch đối tượng.

   Trên góc nhìn của một người làm nghề xây dựng, quản lý  hơn hai chục năm nay, tôi đưa ra nhận xét về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ 9 lần vỡ ống nước Sông Đà : 
- Bộ xây dựng, cục kiểm tra chất lượng của bộ xây dựng trách nhiệm lớn nhất, cần bắt khẩn cấp cu cha nào phụ trách bộ này thời điểm phê duyệt cái đường ống này.
 Bởi lẽ : 

- Vì là vốn ngân sách nên bộ xây dựng và các cơ quan trực thuộc bộ là đơn vị thẩm tra, phê duyệt thiết kế, nghiệm thu nhà nước, cấp chứng nhận phù hợp chất lượng...cấp cả cúp vàng chất lượng.
 - Công trình này thiết kế đã phi tiêu chuẩn : ống nước nằm trong đất cát, tải trọng đất cát đá đề lên đường ống thì ống thép cũng gãy. Tải trọng đất đá đè lên ống là bao nhiêu, có tính toán trong thiết kế chưa ? 
- Gối đỡ ống nằm trên nền đất yếu, không được khoan cọc nhồi như đỡ mố cầu cạn hay cầu nên lún sụp là chuyện hiển nhiên. 
- Các phân đoạn đường ống không có van điều áp, dẫn đến ống ở các đoạn phía thấp  - phía Hà nội - sẽ chịu áp lớn hơn giới hạn của nó vì chênh cao độ từ Sông Đà về rất lớn sẽ  gây nổ vỡ, bục ống. Chưa cần nói đến chất lượng ống ra sao. Việc ống phía trên mạn cao ít bị vỡ là minh chứng cho phân tích này.
- Thiết kế chỉ 1 đường ống cũng là dở hơi vì không tính đến hệ số dự phòng khi sự cố, hỏng ống sẽ gây gián đoạn cấp nước như đã thấy. Ngay cả đường ống hiện nay Hà nội đang cho làm tiếp nếu chỉ một ống cũng sẽ có lúc bị sự cố gây gián đoạn cấp nước, dân lại khổ như dân ...mất nước.
   Để một công ty như conaconax thiết kế yếu kém, thì chưa làm đã vứt rồi, thế mà cho nó làm để hỏng bét nhè như vậy lỗi chính là ở Bộ xây dựng, cần truy cứu trách nhiệm cơ quan này chứ không chỉ phần trách nhiệm của đơn vị conaconax.
 Còn Conaconax nếu muốn minh bạch, không bị liên lụy nhiều thì  hãy trình ra thiết kế, có dấu thẩm tra, có ký phe duyệt của cơ quan nhà nước để các chuyên gia đánh giá, nếu anh chỉ là đơn vị thiết kế, thi công mà năng lực yếu thì trách nhiệm cũng chỉ trong phạm vi luật qui định, còn không thì anh gánh luôn cho cơ quan nhà nước về chức năng quản lý, phê duyệt.
  Tôi cho rằng hệ thống đường ống mới nếu dùng ống sắt nhưng vẫn ông cũ thiết kế, vẫn gối đỡ như cũ, vẫn chôn trong đất cát, vẫn dùng độc một ống thì cứ chờ đấy, dân cứ đi mà mua nước dự trữ, nhá.