9 tháng 1, 2014

Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974


Vinh danh các anh hùng hy sinh tại Hoàng sa và Trường sa tại Bờ hồ ngày 24 tháng 4 năm 2011.


(TNO) Thanh Niên Online xin cung cấp tới bạn đọc danh sách 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh khi chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc trong Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.


6 quân nhân trong số 74 người đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa - Ảnh tư liệu
Phần lớn những tử sĩ này thân xác đã tan vào biển cả và suốt 40 năm qua, chỉ có người thân, bạn bè và đồng đội mới biết và tưởng nhớ họ.
Vẫn còn nhiều thông tin chưa rõ ràng trong danh sách dưới đây (khuyết họ, chức vụ…), rất mong bạn đọc giúp chúng tôi bổ sung thông tin, hoàn chỉnh danh sách để, dẫu muộn, chúng ta có thể thực hiện nghĩa vụ của mình trước những người đã ngã xuống trong khi chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước.
Thanh Niên Online xin cảm ơn kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình (TP.HCM) và cựu Hạm trưởng HQ-4 Vũ Hữu San (Mỹ) đã cung cấp và giúp chúng tôi điều chỉnh các thông tin trong danh sách.
Sau đây là danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974:
Số TT
Chức vụ
Họ tên
Đơn vị
1
Trung sĩ Cơ khí
Trần Văn Ba
HQ-10
2
Hạ sĩ Cơ khí
Phạm Văn Ba
HQ-10
3
Hải quân đại úy
Vũ Văn Bang
HQ-10
4
Hạ sĩ Cơ khí
Trần Văn Bảy
HQ-10
5
Thượng sĩ nhất quản nội trưởng Trọng pháo
Châu
HQ-10
6
Trung sĩ nhất Vô tuyến
Phan Tiến Chung
HQ-10
7
Hạ sĩ Giám lộ
Nguyễn Xuân Cường
HQ-10
8
Hạ sĩ Điện khí
Trần Văn Cường
HQ-10
9
Trung sĩ Bí thư
Trần Văn Đàm
HQ-10
10
Hạ sĩ nhất Vận chuyển
Nguyễn Thành Danh
HQ-4
11
Hạ sĩ Vận chuyển
Trương Hồng Đào
HQ-10
12
Hạ sĩ nhất đoàn viên
Trần Văn Định
HQ-10
13
Trung úy Người nhái
Lê Văn Đơn
Người nhái
14
Hạ sĩ Cơ khí
Nguyễn Văn Đông
HQ-10
15
Hải quân trung úy
Phạm Văn Đồng
HQ-10
16
Hải quân trung úy
Nguyễn Văn Đồng
HQ-5
17
Trung sĩ Trọng pháo
Đức
HQ-10
18
Thủy thủ nhất Trọng pháo
Nguyễn Văn Đức
HQ-10
19
Trung sĩ Thám xuất
Lê Anh Dũng
HQ-10
20
Hạ sĩ Quản kho
Nguyễn Văn Duyên
HQ-16
21
Thượng sĩ Ðiện tử (truy phong chuẩn úy)
Nguyễn Phú Hảo
HQ-5
22
Hạ sĩ Ðiện khí
Nguyễn Ngọc Hòa
HQ-10
23
Hạ sĩ Giám lộ
Nguyễn Văn Hoàng (nhỏ tuổi nhất)
HQ-10
24
Hải quân trung úy Cơ khí
Vũ Ðình Huân
HQ-10
25
Hạ sĩ Trọng pháo
Phan Văn Hùng
HQ-10
26
Thượng sĩ nhất Ðiện khí
 Võ Thế Kiệt
HQ-10
27
Thượng sĩ Vận chuyển
Hoàng Ngọc Lễ (cao tuổi nhất)
HQ-10
28
Thủy thủ nhất Thám xuất
Phạm Văn Lèo
HQ-10
29
Thượng sĩ nhất Cơ khí
 Phan Tấn Liêng
HQ-10
30
Hạ sĩ Trọng pháo
Nguyễn Văn Lợi
HQ-10
31
Thủy thủ nhất Cơ khí
Dương Văn Lợi
HQ-10
32
Hạ sĩ Người nhái
Ðỗ Văn Long
Người nhái
33
Trung sĩ Ðiện khí
Lai Viết Luận
HQ-10
34
Hạ sĩ nhất Cơ khí
Ðinh Hoàng Mai
HQ-10
35
Hạ sĩ nhất Trọng pháo
Nguyễn Quang Mến
HQ-10
36
Hạ sĩ nhất Cơ khí
Trần Văn Mộng
HQ-10
37
Trung sĩ Trọng pháo
 Nam
HQ-10
38
Thủy thủ nhất Trọng pháo
Nguyễn Văn Nghĩa
HQ-10
39
Trung sĩ Giám lộ
Ngô Văn Ơn
HQ-10
40
Hạ sĩ Phòng tai
Nguyễn Văn Phương
HQ-10
41
Thủy thủ nhất Phòng tai
Nguyễn Hữu Phương
HQ-10
42
Thượng sĩ nhất Trọng pháo
Nguyễn Ðình Quang
HQ-5
43
Thủy thủ nhất Trọng pháo
Lý Phùng Quy
HQ-10
44
Trung sĩ Cơ khí
Phạm Văn Quý
HQ-10
45
Trung sĩ Trọng pháo
Huỳnh Kim Sang
HQ-10
46
Hạ sĩ nhất Vận chuyển
Ngô Sáu
HQ-10
47
Trung sĩ Cơ khí
Nguyễn Tấn Sĩ
HQ-10
48
Thủy thủ Trọng pháo
Thi Văn Sinh
HQ-10
49
Trung sĩ Vận chuyển
Ngô Tấn Sơn
HQ-10
50
Hạ sĩ nhất Vận chuyển
Lê Văn Tây
HQ-10
51
Hải quân thiếu tá - Hạm trưởng (truy phong trung tá)
Ngụy Văn Thà
HQ-10
52
Hải quân đại úy Hàng hải-Thương thuyền
Huỳnh Duy Thạch
HQ-10
53
Hạ sĩ Trọng pháo
Nguyễn Văn Thân
HQ-10
54
Thủy thủ Điện tử
Thanh
HQ-10
55
Hải quân trung úy
Ngô Chí Thành
HQ-10
56
Hạ sĩ Phòng tai
Trần Văn Thêm
HQ-10
57
Hạ sĩ Phòng tai
Phan Văn Thép
HQ-10
58
Hạ sĩ nhất Vận chuyển
Lương Thanh Thú
HQ-10
59
Thượng sĩ Điện tử
Thọ
HQ-10
60
Thủy thủ nhất Vô tuyến
Phạm Văn Thu
HQ-10
61
Thủy thủ nhất Điện tử
Ðinh Văn Thục
HQ-10
62
Trung sĩ Giám lộ
Vương Thương
HQ-10
63
Thủy thủ (?) Người nhái
Nguyễn Văn Tiến
Người nhái
64
Hải quân thiếu tá – Hạm phó
Nguyễn Thành Trí
HQ-10
65
Trung sĩ Trọng pháo
Nguyễn Thành Trọng
HQ-10
66
Hạ sĩ Vận chuyển
Huỳnh Công Trứ
HQ-10
67
Thượng sĩ Người nhái
Ðinh Hữu Từ
Người nhái
68
Trung sĩ Quản kho
Nguyễn Văn Tuân
HQ-10
69
Thủy thủ nhất Cơ khí
Châu Túy Tuấn
HQ-10
70
Biệt hải
Nguyễn Văn Vượng
HQ-4
71
Hải quân trung úy
Nguyễn Phúc Xá
HQ-10
72
Trung sĩ Trọng pháo
Nguyễn Vĩnh Xuân
HQ-10
73
Trung sĩ Ðiện tử
Nguyễn Quang Xuân
HQ-10
74
Trung sĩ Điện khí
Xuân
HQ-16
Cập nhật:
- 11 giờ 30: Thanh Niên Online vừa nhận được điện thoại của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc (TP.HCM). Ông Phúc cho biết theo thông tin do gia đình cung cấp, ở vị trí thứ 58 là Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lương Thanh Thú (HQ-10), không phải "Lương Thanh Thi" như danh sách ban đầu. 
- 13 giờ 00: Kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình (TP.HCM) vừa nhắn tin cho Thanh Niên Online, thông báo gia đình cho biết ở vị trí 21 là Thượng sĩ Điện tử Nguyễn Phú Hảo, không phải "Hào" như danh sách ban đầu. Chúng tôi xin phép điều chỉnh.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc và kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình.
Danh sách trên vẫn còn cần bổ sung và điều chỉnh, Thanh Niên Online mong tiếp tục nhận được sự góp ý của bạn đọc và rất xin lỗi nếu có điểm nào đó chưa chính xác do điều kiện xác minh khó khăn.
Thanh Niên Online -