12 tháng 7, 2014

XEM LÃNH TỤ TRÍ THỨC MIỀN NAM VN RA SAO

Fb W T
  Xem em Dâu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm trả lời phỏng vấn ngoại quốc thông thái lưu loát như đang nói tiếng Việt !
  Tất cả các Lãnh tụ miền Nam, muốn làm lãnh tụ thì trước hết và trên hết điều kiện ắt có và đủ thì hèn lắm cũng phải là Cử Nhân, mà loại Cử Nhân tốt nghiệp ngoại quốc về mới được trọng dụng và bắt buộc phải thông thạo và nói lưu loát it nhất 2 sinh ngữ Anh và Pháp để đối đáp với phóng viên nước ngoài và lãnh tụ miền Nam ko bao giờ cần thông dịch viên, không bao giờ cầm giấy đọc.
  Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982 (phụ đề Việt ngữ)
http://www.youtube.com/watch?v=Kxwbs5Iy7-8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét