(PLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6.
Theo đó, từ ngày 1-6, giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp (từ 110kV trở lên, từ 22kV đến dưới 110kV, từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV) áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp. 
Có giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ
thẻ trả trước được áp dụng cho khách hàng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt.
Tỷ lệ % giá bán lẻ điện sinh hoạt so với mức giá bán lẻ điện bình quân được quy định cụ thể như sau:

Điện sinh hoạt từ 0-50 kWh tỷ lệ là 92%; từ 51-100 kWh tỷ lệ này là 95%; từ 101-200 kWh là 110% (hiện khoảng này được chia thành hai nấc, từ 101-150 kWh và 151-200 kWh); từ 201-300 kWh là 138%.

Quyết định cũng quy định giá bán điện cho chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính sự nghiệp chung một mức giá.

Cụ thể, đối với cấp điện áp từ 6kV trở lên là 99% giá điện bình quân; cấp điện áp dưới 6kV là 103% giá điện bình quân. 
Theo quyết định 28/2014/QĐ-TTg, hộ nghèo, hộ chính sách  xã hội được Nhà nước hỗ trợ tiền điện với mức hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh.
ĐL
http://plo.vn/van-ban-phap-luat/tu-16-dien-sinh-hoat-co-6-bac-voi-muc-gia-tang-dan-459889.html