11 tháng 9, 2014

Vì sao nhân loại tiến bộ kiên quyết tảy chay hạt giống biến đổi gien ?


LN FB
VÌ SAO NHÂN LOẠI TIẾN BỘ QUYẾT CHỐNG MONSANTO & HẠT GIỐNG BIẾN ĐỔI GENE VÔ SINH ĐỘC QUYỀN?
- AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA
- BẢO VỆ TRẬT TỰ TỰ NHIÊN
- BẢO VỆ NÔNG DÂN & CÁC NÔNG TRẠI
- CHỐNG LẠI CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN KIỂU MỚI
- CHỐNG ĐỘC TÀI LƯƠNG THỰC
- CHỐNG LẠI SỰ THAM NHŨNG CỦA CÁC CHÍNH KHÁCH
- BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG
Phần 1: Monsanto & hạt giống
http://monsanto-2012.blogspot.com/2011/07/phan-1-monsanto-va-hat-giong.html

Phần 4: Monsanto cải biến gien phá hoại trật tự tự nhiên
http://monsanto-2012.blogspot.com/2011/07/phan-4-monsanto-cai-bien-gien-dna-binh.html
Phần 5: Monsanto & phản ứng của thế giới (bước đầu)
http://monsanto-2012.blogspot.com/2011/07/phan-5-monsanto-va-phan-ung-gioi.html
Đi ngược lại trào lưu của người tiêu dùng toàn cầu, ngày 23/8/2014 Bộ tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận “An toàn sinh học” cho ngô biến đổi gen của cty Monsanto vào Việt Nam, ngành chăn nuôi và người tiêu dùng Việt sẽ đối mặt với ngô và gia cầm gia súc bị nuôi bằng ngô biến gen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét