14 tháng 2, 2012

Lớp trẻ mà nhiều kinh nghiệm !

 Tham khảo 7 mẫu phụ nữ tượng trưng cho 7 tội lỗi ở con người mà chúng ta nên tránh.  

 Cáo  kiêu căng từ trái qua :


1 - Vanitv : kiêu căng, tự cao tự đại.


2 - Gluttonv : tham ăn tham uống.


3 - Avarice : tham lam.


4 - Sloth : lười biếng.


5 - Envv : đố kị.


 6- Wrath : tức giận.


 7 - Lust : dục vọng.
 Fb : Miumiu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét